Informacje

Kontakt

Wiesława Dzieciątkowska-Hibner

Nasturcjowa 12c/2

62-080 Tarnowo Podgórne

NIP:
6652602389
REGON:
302488901
E-mail:
GG:
52131071
Telefon:
782115304

O sprzedającym

 "Osobliwości Wielkopolski" to księgarnia zajmująca sie sprzedażą wydawnictw o tematyce związanej z południową i wschodnią Wielkopolską. W ofercie znajdziecie Państwo między innymi albumy, książki historyczne, przewodniki opisujące ten obszar Wielkopolski, a także biografie osób związanych z tym regionem . 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz do dokonania zakupów.

Płatność/dostawa

Książki wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej na terenie całego kraju.  Zamówienia wysyłamy jako przesyłki polecone ekonomiczne. Realizujemy także zamówienia za pobraniem oraz odbiory własne w Kaliszu i Tarnowie Podgórnym.

Do ceny książek należy doliczyć koszty wysyłki. Koszt ten jest widoczny przy każdym produkcie. W przypadku zamówienia więcej niż jednej książki koszty dostawy są ustalane indywidualnie.

Wpłaty za zamówienia należy dokonywać na konto bankowe: 14 1140 2004 0000 3802 4742 3536 (mBank)

Termin realizacji zamówienia to do 7 dni roboczych od momentu wpłynięcia środków na konto  w przypadku przedpłaty lub do 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia w przypadku wariantu za pobraniem.

 Na podstawie „Ustawy o prawach konsumenta” z dnia 30 maja 2014 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta  sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania przez Klienta, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej). Odstąpienie od umowy jest możliwe poprzez poinformowanie Sklepu drogą mailową (adres: osobliwosciwielkopolski@o2.pl) lub pocztą zwykłą na adres: Specjalistyczna Praktyka Lekarska Wiesława Dzieciątkowska-Hibner, ul. Nasturcjowa 12C/2, 62-080 Tarnowo Podgórne. Kupujący może skorzystać ze wzoru oświadczenia (poniżej). Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sklepu.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Wiesława Dzieciątkowska-Hibner,

ul. Nasturcjowa 12C/2, 62-080 Tarnowo Podgórne;

tel. 782115304

osobliwosciwielkopolski@o2.pl

 

 Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy z dnia...............odebranych w dniu............

 

 

 

 Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

....................................... 

Adres konsumenta(-ów)

.............................................

.............................................

.............................................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

...................................................................

 Data ...........

 (*) niepotrzebne skreślić

 

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 25 GRUDNIA  2014 ROKU OD GODZINY 0:00

 

1) Sprzedaż publikacji za pośrednictwem strony internetowej: osobliwosciwielkopolski.otwarte24.pl  realizowana jest przez Firmę: Specjalistyczna Praktyka Lekarska Wiesława Dzieciątkowska-Hibner, ul. Nasturcjowa 12C/2, 62-080 Tarnowo Podgórne; NIP 6652602389, Regon 302488901. Wpis do rejestru:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=678ff718-e8fe-4f3a-8b59-e6ebf71dc322

 

2) Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez stronę internetową: osobliwosciwielkopolski.otwarte24.pl. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje informację e-mailem, że zamówienie dotarło do sklepu. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski.

 

3) W zamówieniu  Klient dokonuje wyboru towaru. Sposób płatności oraz sposób dostawy są uzgadniane w korespondencji mailowej pomiędzy Klientem a Sklepem.

 

4) Towary wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej na terenie całego kraju. Zamówienia Sklep wysyła jako przesyłki polecone ekonomiczne. Realizowane są także zamówienia za pobraniem. Istnieje także możliwość odbioru własnego w Tarnowie Podgórnym lub Kaliszu po uprzednim umówieniu się.

 

5) Do ceny towarów należy doliczyć koszty wysyłki (według wybranego wariantu, widocznego przy każdym zamówieniu). W przypadku zamówienia więcej niż jednego towaru koszty dostawy ustalane są indywidualnie. Po złożeniu zamówienia Sklep kontaktuje się z Kupującym w celu potwierdzenia zamówienia i uzgodnienia ostatecznych kosztów i sposobu dostawy. Do maila dołączany jest każdorazowo regulamin sklepu. Po zaakceptowaniu przez Kupującego ostatecznej kwoty oraz sposobu dostawy zlecenie jest realizowane.

 

6) Wpłaty za zamówienia należy dokonywać na konto bankowe: 14 1140 2004 0000 3802 4742 3536 (mBank)

 

7) Termin realizacji zamówienia to do 7 dni roboczych od momentu wpłynięcia środków na konto  w przypadku przedpłaty lub do 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia w przypadku wariantu za pobraniem (patrz także punkt  5 regulaminu).

 

8) Wszystkie ceny produktów podane są w złotych polskich (cena ta jest ceną jaką płaci Klient). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 

9) Na podstawie „Ustawy o prawach konsumenta” z dnia 30 maja 2014 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta  sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania przez Klienta, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej). Odstąpienie od umowy jest możliwe poprzez poinformowanie Sklepu drogą mailową (adres: osobliwosciwielkopolski@o2.pl) lub pocztą zwykłą na adres: Specjalistyczna Praktyka Lekarska Wiesława Dzieciątkowska-Hibner, ul. Nasturcjowa 12C/2, 62-080 Tarnowo Podgórne. Kupujący może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się w punkcie 13 niniejszego regulaminu. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sklepu.

 

10) Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie osobliwosciwielkopolski.otwarte24.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

11) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

 

12) Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie osobliwosciwielkopolski.otwarte24.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

13) Formularz odstąpienia od umowy:

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Wiesława Dzieciątkowska-Hibner,

ul. Nasturcjowa 12C/2, 62-080 Tarnowo Podgórne;

tel. 782115304

osobliwosciwielkopolski@o2.pl

 

 Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy z dnia...............odebranych w dniu............

 

 

 

 Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

....................................... 

Adres konsumenta(-ów)

.............................................

.............................................

.............................................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

...................................................................

 Data ...........

 (*) niepotrzebne skreślić

 

 

 

14) Niniejszy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku.

 

 

REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24 GRUDNIA 2014 ROKU DO GODZINY 24:00  

1) Sprzedaż publikacji za pośrednictwem strony: osobliwosciwielkopolski.otwarte24.pl  realizowana jest przez Firmę: Specjalistyczna Praktyka Lekarska Wiesława Dzieciątkowska-Hibner, ul. Nasturcjowa 12C/2, 62-080 Tarnowo Podgórne; NIP 6652602389, Regon 302488901

 

2) Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez stronę internetową: osobliwosciwielkopolski.otwarte24.pl. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje informację e-mailem, że zamówienie dotarło do sklepu. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski.

 

3) W zamówieniu  Klient dokonuje wyboru: towarów, sposobu płatności oraz sposobu dostawy.

 

4) Towary wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej na terenie całego kraju. Zamówienia Sklep wysyła jako przesyłki polecone ekonomiczne. Realizowane są także zamówienia za pobraniem. Istnieje także możliwość odbioru własnego w Tarnowie Podgórnym lub Kaliszu po uprzednim umówieniu się.

 

5) Do ceny towarów należy doliczyć koszty wysyłki (nie dotyczy odbioru własnego). Koszt ten jest widoczny przy każdym produkcie. W przypadku zamówienia więcej niż jednego towaru koszty dostawy ustalane są indywidualnie.

 

6) Wpłaty za zamówienia należy dokonywać na konto bankowe: 14 1140 2004 0000 3802 4742 3536 (mBank)

 

7) Termin realizacji zamówienia to do 7 dni roboczych od momentu wpłynięcia środków na konto  w przypadku przedpłaty lub do 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia w przypadku wariantu za pobraniem.

 

8) Wszystkie ceny produktów podane są w złotych polskich. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 

9) Na podstawie „Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy. Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem. Należność za towar zostanie zwrócona w ciągu 5 dni roboczych (od dnia otrzymania przesyłki zwrotnej), przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

 

10) Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie osobliwosciwielkopolski.otwarte24.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

11) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

12) Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 4 listopada 2013 roku.

 

13) Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie osobliwosciwielkopolski.otwarte24.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

Inne

Ciekawe linki:

 

http://www.inwestycje.kalisz.pl/

http://www.kalisz.info/

http://www.galeriawielkopolska.info/

 

http://ksiegarnie.toplista.info